Sở GDCK Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt, chi tiết như sau:

Tên CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt

Tên viết tắt: TVSC
Địa chỉ: Tầng 4, tòa nhà TĐL, 22 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: 024.32484820

Vốn điều lệ: 901.247.000.000 đồng
Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh:

-          Môi giới chứng khoán phái sinh

-          Tự doanh chứng khoán phái sinh

Hình thức thanh toán bù trừ: Thành viên bù trừ trực tiếp

Tình trạng hồ sơ: Sở GDCK Hà Nội đang xem xét hồ sơ theo quy định tại Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội.