Mười (10) CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong Quý 2/2020:

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

51.18%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

10.28%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

9.93%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

7.96%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

6.65%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

3.34%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1.85%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

1.44%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương VN

1.42%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

1.35%