Mười (10) CTCK có thị phần môi giới lớn nhất trên thị trường chứng khoán phái sinh trong 6 tháng đầu năm 2020:

STT

Tên thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS

52.88%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

10.10%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

9.05%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán  MB

8.21%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

6.61%

6

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Việt Nam

3.12%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

1.69%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam

1.44%

9

Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam

1.34%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân Hàng TMCP Đầu tư và Phát triển VN

1.27%