Ngày 23/08/2019, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 569/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt.
Chi tiết như file đính kèm./.

8_20198bbb925._Chap_thuan_thanh_vien_PS.PDF