Ngày 12/08/2019, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 542/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán KB Việt Nam.
Chi tiết như file đính kèm./.

8_2019cc0e49QD_chap_thuan_tu_cach_thanh_vien_KB.PDF