Thị phần môi giới HĐTL của các CTCK trên thị trường chứng khoán phái sinh trong Năm 2018:

Stt

Tên Thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

23.92%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

22.40%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

16.57%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

14.53%

5

Công ty Cổ phần chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

13.61%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4.16%

7

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2.36%

8

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1.29%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

0.51%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

0.40%

11

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

0.25%

12

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset

0.002%

13

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

0.0003%