Thị phần môi giới HĐTL của các CTCK trên thị trường chứng khoán phái sinh trong Quý 4/2018:

Stt

Tên Thành viên

Thị phần

1

Công ty Cổ phần chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

21.79%

2

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

21.49%

3

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

18.62%

4

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

16.77%

5

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI

11.12%

6

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

3.65%

7

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

2.21%

8

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

1.85%

9

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

1.15%

10

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

0.69%

11

Công ty TNHH Chứng khoán ACB

0.64%

12

Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset

0.01%

13

Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

0.001%