Ngày 10/12/2018, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 787/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT.

Chi tiết như file đính kèm./.

12_201898e0e3QD_chap_thuan_TV_voi_CTCP_CK_FPT.pdf