Ngày 08/11/2018, Sở GDCK Hà Nội ban hành Quyết định số 710/QĐ-SGDHN về việc chấp thuận tư cách thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh đối với Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam).

Chi tiết như file đính kèm./.

11_20188f4525Chap_thuan_thanh_vien_PS_Mirae_Asset.pdf