Ngày 02/11/2018, Sở GDCK Hà Nội đã nhận được bộ hồ sơ đăng ký làm thành viên giao dịch thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội của Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT, chi tiết như sau:

Tên CTCK: Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT

Tên viết tắt: FPTS
Địa chỉ:
Số 52 đường Lạc Long Quân, phường Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 024 3773 7070

Vốn điều lệ: 1.093.136.880.000 đồng
Nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh:

-          Môi giới chứng khoán phái sinh

-          Tự doanh chứng khoán phái sinh

-          Tư vấn đầu tư chứng khoán phái sinh

Hình thức thanh toán bù trừ: Thành viên bù trừ trực tiếp

Tình trạng hồ sơ: Sở GDCK Hà Nội đang xem xét hồ sơ theo quy định tại Quy chế thành viên thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội.