Thị phần môi giới HĐTL của các CTCK trên thị trường chứng khoán phái sinh trong Quý 3/2018:

MTV

Tên Thành viên

Thị phần

002

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam

4.65%

003

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn

15.40%

005

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB

15.88%

009

Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam

1.39%

011

Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

25.35%

021

Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT

23.98%

026

Công ty Cổ phần chứng khoán NHTMCP Việt Nam Thịnh Vượng

9.87%

033

Công ty Cổ phần Chứng khoán Rồng Việt

0.21%

057

Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam

0.43%

068

Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt

2.84%