Thị trường giao dịch chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội giao dịch rất sôi động trong tháng 7/2021. Giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 tăng mạnh với khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 286.050 hợp đồng/phiên, tăng 34,84% so với tháng trước. Đặc biệt, phiên giao dịch ngày 12/7/2021 có KLGD đạt mức 403.266 hợp đồng, cao hơn 16,8% so với kỷ lục của thị trường được ghi nhận trong tháng 6 và trở thành kỷ lục mới về KLGD trong 1 phiên trên thị trường phái sinh.

 

 Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 7/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2021

Tháng 6.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

286.050

 

212.145

34,84%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

43.360

29.851

42,25%

 

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 7 đạt 43.360 hợp đồng, tăng 45,25% so với tháng trước. Đây cũng là mức OI cao nhất trong tháng.

 Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, NĐT nước ngoài có tỷ trọng giao dịch chiếm 0,96%, NĐT trong nước chiếm tỷ trọng giao dịch trên 99% tổng KLGD toàn thị trường. Bên cạnh đó, giao dịch của nhà đầu tư cá nhân đối với chứng khoán phái sinh vẫn chiếm tỷ trọng lớn với 79,1% KLGD toàn thị trường, NĐT tổ chức chiếm 19,95% khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Về giao dịch HĐTL TPCP, trong tháng 7/2021, HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm có tổng KLGD đạt 300 hợp đồng. Tổng OI của HĐTL TPCP tại thời điểm 30/7/2021 là 149 hợp đồng. Các giao dịch HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm đều được thực hiện bởi nhà đầu tư là tổ chức trong nước.