Sau thời gian giao dịch tăng trưởng mạnh, thị trường chứng khoán phái sinh tại Sở GDCK Hà Nội trong tháng 8 có xu hướng giao dịch trầm lắng hơn so với tháng trước.

Giao dịch sản phẩm hợp đồng tương lai (HĐTL) chỉ số VN30 có khối lượng giao dịch (KLGD) bình quân đạt 254.810 hợp đồng/phiên, giảm 10,92% so với tháng 7, song vẫn là tháng có KLGD bình quân cao thứ 2 tính từ đầu năm. Trong tháng 8, phiên giao dịch có KLGD cao nhất đạt 356.879 hợp đồng vào ngày 23/8/2021.  

Tổng hợp giao dịch HĐTL chỉ số VN30 tháng 8/2021

TT

Chỉ tiêu

Đơn vị

Tháng 7.2021

Tháng 8.2021

Tăng/giảm (%)

1

Khối lượng giao dịch bình quân phiên

Hợp đồng

 

286.050

 

254.810

-10,92%

2

Khối lượng OI (cuối kỳ)

Hợp đồng

43.360

30.250

-30,24%

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 8 đạt 30.250 hợp đồng, giảm 30,24% so với tháng trước. Phiên giao dịch có khối lượng mở OI cao nhất trong tháng đạt 46.123 hợp đồng vào ngày 03/8/2021.

Về giao dịch HĐTL TPCP, trong tháng 8/2021, HĐTL TPCP kỳ hạn 10 năm có tổng KLGD đạt 49 hợp đồng. Tổng OI của HĐTL TPCP tại thời điểm 31/8/2021 là 100 hợp đồng.

Về cơ cấu nhà đầu tư tham gia giao dịch, trong tháng 8 tỷ trọng giao dịch của NĐT là tổ chức trong nước (bao gồm tự doanh) tăng xấp xỉ 2% so với tháng trước, đạt 21,97% KLGD toàn thị trường. Trong khi đó, tỷ trọng giao dịch của NĐT nước ngoài giảm nhẹ so với tháng trước, từ 0,96% xuống 0,91% KLGD toàn thị trường