gdphaisinh


Mã HĐ Tháng đáo hạn Giá cao nhất Giá thấp nhất Giá mở cửa Giá đóng cửa(*) Khối lượng giao dịch Khối lượng hợp đồng mở OI Giá thanh toán Thay đổi giá (điểm/ %)
Khớp lệnh Thỏa thuận
loading
    *Giá đóng cửa là giá giao dịch cuối cùng trong ngày giao dịch, trong trường hợp sản phẩm giao dịch là HĐTL TPCP